Elektronisk signatur

Er det virkelig deg, er du den du sier du er? I mange tilfeller skal vi legitimere oss og løsningene er mange. I forbindelse med budrunder på bolig er det lansert flere skrekkelige eksempler på elektronisk budgivning der vi skal ta bilde av legitimasjon, underskrift og skrive inn mye informasjon som burde være unødvendig.

Signant har enkle løsninger basert på bankID for å signere dokumenter.  Kjekt når møtet holdes på Internet og deltagerne befinner seg på forskjellige steder.

 

 

Det er dessverre stadig meglere som har “Gi bud” funksjonalitet, men som skal ha lastet opp bilde av legitimasjon og flere detaljer.

Problemet er jo løst med bankID!

Som boligselger gjør man lurt i å velge en megler som bruker bankID og ikke hjemmeløsninger med usikker håndtering av persondata.

 

Leave a Reply